Opći uvjeti

Interaktivna usluga koju pruža tvrtka Post connectum marketing d. o. o. sa sjedištem u Rijeci internetskom stranicom www.osvojime.hr, koja je u njenom vlasništvu, sastoji se od organizacije reklamnih kampanja i organizacije nagradnih i kviz igara u svrhu internetske promidžbe proizvoda i usluga svojih klijenata i partnera.

Korištenje (pregledavanje) internetske stranice www.osvojime.hr i prijavljivanje na nagradne igre maloljetnim osobama dozvoljeno je u skladu s zakonom.

Korištenje internetskom stranicom www.osvojime.hr uvjetovano je pravilima i uvjetima koji su navedeni u Općim uvjetima, Izjavi o povjerljivosti podataka, u rubrici Kako igrati nagradne igre, te dodatnim pravilima i uvjetima koji mogu biti specifični za pojedinu nagradnu igru ili akciju, a bit će kao takvi posebno naznačeni. Korisnici internetskih stranica na portalu www.osvojime.hr korištenjem istih potvrđuju suglasnost s Općim uvjetima i Izjavom o povjerljivosti podataka. Ako se s njima iz bilo kojeg razloga ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internetsku stranicu i da je odmah napustite.

Opći uvjeti odnose se na korištenje korisnika internetskim stranicama www.osvojime.hr. Nakon upoznavanja s Općim uvjetima, smatra se da korisnici svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica potvrđuju da su suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na njihovo korištenje sukladno ovim uvjetima.

Pravo korištenja ovim internetskim stranicama osobno je pravo krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Tvrtka Post connectum marketing d. o. o. zadržava pravo da bez objašnjenja odbije pružiti pristup svojim uslugama bilo kojoj osobi, ako to smatra potrebnim. Svaki krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Post connectum marketing d. o. o., odnosno internetska stranica www.osvojime.hr.

Krajnji korisnik upoznat je i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad dolazi do tehničkih problema pri njenu funkcioniranju, a s time i do prekida usluga. Takve i slične situacije izvan su mogućnosti kontrole poduzeća Post connectum marketing d. o. o., stoga ono ne može biti odgovorno za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći tijekom pružanja usluga tvrtke Post connectum marketing d. o. o.

Korisnik je suglasan s činjenicom da pristup internetskoj stranici www.osvojime.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz bilo kojih razloga, uključujući i rutinsko održavanja stranice, te ostalih razloga za koje nije odgovorno poduzeće Post connectum marketing d. o. o. Post connectum marketing d.o.o ulaže značajne napore da stranica bude neprekidno dostupna, no ne smatra se odgovornim za njenu nedostupnost.

Post connectum marketing d. o. o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bez ograničenja bilo koji segment poslovanja, uključujući i vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internetskim stranicama. Isto tako, Post connectum marketing d. o. o. može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Interaktivna usluga na web stranici www.osvojime.hr sastoji se od organizacije reklamnih kampanja i organizacije nagradnih i kviz igara u svrhu internetske promidžbe proizvoda i usluga svojih klijenata i partnera a tvrtka Post connectum marketing d. o. o. zadržava pravo da bez upozorenja ili prethodne najave ukine pristup svim onim korisnicima za koje sumnja da zloupotrebljavaju korištenje web www.osvojime.hr stranice ili da su lovci na nagrade u nagradnim i kviz igrama.

Post connectum marketing d. o. o. zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

Ako korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, a došlo je do promjene Općih uvjeta i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, smatra se da prihvaća Opće uvjete i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka moguća izmjena ili brisanje Općih uvjeta važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.osvojime.hr. Svako korištenje krajnjeg korisnika predmetnim internetskim stranicama nakon takve promjene, osim upoznavanja s izmjenama Uvjeta, podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je koristiti internetsku stranicu www.osvojime.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskim stranicama www.osvojime.hr, isto tako i sve s tim povezane troškove. Post connectum marketing d. o. o. isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica www.osvojime.hr.

Smatra se da je korisnik korištenjem internetskih stranica www.osvojime.hr suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija na internetskim stranicama www.osvojime.hr mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnici ne smiju posredstvom ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja. Post connectum marketing d. o. o. zadržava diskrecijsko pravo ocijeniti je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja poduzeća Post connectum marketing d. o. o. objavljivati, prenositi ili na bilo koji način učiniti dostupnima sadržaje koji sadrže oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije pozivati ostale korisnike internetskih stranica www.osvojime.hr da postanu korisnici drugih usluga koje su direktna ili indirektna konkurencija tvrtki Post connectum marketing d. o. o. Post connectum marketing d. o. o. zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.osvojime.hr ekskluzivno su vlasništvo poduzeća Post connectum marketing d. o. o. Kao takvi zaštićeni su zakonom, ili se koriste uz odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Poduzeće Post connectum marketing d. o. o. nositelj je autorskih prava nad cjelokupnim sadržajem i idejom internetske stranice www.osvojime.hr, neophodnim za njeno ispravno i nesmetano funkcioniranje.

Zabranjena je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja poduzeća Post connectum marketing d. o. o. Svako kršenje spomenute zabrane ima za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, stoga može doći do pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu i prodaji ili na bilo koji drugi način iskorištavati u cijelosti ili djelomično bilo koji sadržaj s internetske stranice www.osvojime.hr. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može s internetske stranice www.osvojime.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama www.osvojime.hr postavljati, objavljivati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja o tome je li materijal na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno. Post connectum marketing d. o. o. nije obvezan takve informacije iznositi ili objaviti.

Svojim postavljanjem materijala bilo kojeg sadržaja na internetske stranice www.osvojime.hr korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima i da je dao poduzeću Post connectum marketing d. o. o. pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo/licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za svoju vlastitu i osobnu upotrebu.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.osvojime.hr isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Poduzeće Post connectum marketing d. o. o., kao niti jedna treća osoba povezana s njime, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako poduzeće Post connectum marketing d. o. o. nije odgovorno za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane ovim internetskim stranicama.

Prethodno navedeno odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan s činjenicom da poduzeće Post connectum marketing d. o. o. nije odgovorno za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana, te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Poduzeće Post connectum marketing d. o. o. nije ni u kojem slučaju odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica www.osvojime.hr, djelomično ili u cijelosti.

Poduzeće Post connectum marketing d. o. o. nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice www.osvojime.hr. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s Općim uvjetima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Poduzeće Post connectum marketing d. o. o. može u svakom trenutku kontrolirati sadržaj na internetskim stranicama www.osvojime.hr, posebno interaktivni dio, kako bi osiguralo poštovanje ovih uvjeta korištenja i poštovanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Poduzeće Post connectum marketing d. o. o. zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija privatnim porukama, preko chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija, stoga poduzeće Post connectum marketing d. o. o. može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Budući da poduzeće Post connectum marketing d. o. o. ne kontrolira obavezno ili ne autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama www.osvojime.hr, ono nije odgovorno niti za radnje koje korisnik poduzima u bilo kojem djelu internetskih stranica www.osvojime.hr, niti za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na njima.

Smatra se da korisnik objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama www.osvojime.hr daje poduzeću Post connectum marketing d. o. o. pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim poduzeće Post connectum marketing d. o. o., odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama www.osvojime.hr od strane korisnika.

Post connectum marketing d. o. o. može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Post connectum marketing d. o. o. ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama www.osvojime.hr, postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Post connectum marketing d. o. o. nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu zato što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.osvojime.hr

Post connectum marketing d. o. o. izričito se ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internetskim stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti s internetske stranice www.osvojime.hr . U slučaju da korisnik pristupi internetskim stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti poduzeća Post connectum marketing d. o. o.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništavna, takva ništavnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano uz korištenje internetske stranice www.osvojime.hr nadležan je sud u Rijeci.

Smatra se da je korisnik svojom registracijom i otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.osvojime.hr u cijelosti ove Uvjete korištenja pročitao, razumio i prihvatio.